Language : English
Untitled Document

Management Idea

آوازه محصول گز بلداجی در تمام نقاط جهان به گوش می رسد و اشتباها بسیاری از مردم ایران آنرا به عنوان گز اصفهان می شناسند...

Provide Line

ویژگی های گلوكز مایع مورد مصرف در تهیه گز بدون انگبین، باید مطابق با استاندارد ملی ایران 621 سال 1380 ...

History

گز طلائی در سال 1352 در بلداجی شروع به فعالیت کرد. آقای افراسیاب طهماسبی ابتدا این واحد را با نام گز بلداجی اصلی ...

Welcome to Gaz Talaei

فراوانند مردمی در سراسر کشور که هنوز می پندارند بلداجی نام یکی از کارگاه های گزسازی در اصفهان است . این مشکل مسئولیت اتحادیه گز سازان ، مسئولین شهر ، شهرستان و حتی استان را دو چندان می نماید تا با تبلیغات مناسب و در پیش گرفتن راهکار های منطقی و برنامه ریزی شده ، در راستای معرفی این محصول و شهر و محل تولید آن ، تلاشی در خور بنمایند. وقتی گز بلداجی در رسانه های عمومی بویژه شبکه های تلوزیونی علاوه بر بلداجی به عنوان یکی از نمادهای مشخص استان چهارمحال وبختیاری قلمداد می شود ، انتظار بی جایی نخواهد بود که مسئولین استان نسبت به موضوع اهمیت و حساسیت بیشتری نشان داده و در جهت فراهم ساختن توسعه ، صادرات و معرفی شایسته ی آن ، دست کم در سطح کشور ، اقدامات لازم را انجام دهند .

طلای سفید ایران
گز طلائی بلداجی اصلی

Why Gaz Talaei?

  • واحد نمونه صادر کننده کشوری در مرداد 90
  • ISO 9001 , HACCP , ISO 22000
  • حضور در دهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات

Statictis